Антикондезен вентил 1″ 60 °C Калефи

Опис на производот

Антикондензациски вентил со термостатска контрола на температурата на поврат на генераторите на цврсто гориво.

 

Технички податоци

Поврзување: R 1″ (EN 10226-1) M.

Максимален работен притисок: 10 bar.

Среден температурен опсег: 5–100 °C. Поставување: 60 °C.

Максимален процент на гликол: 50 %. средно: вода, раствори на гликол. DN:

DN 25 (тело). Kv: 9 m³/h.

Шифра на производ:   280066 Категории: , , ,

7,340ден

Опис

Опис на производот

Антикондензациски вентил со термостатска контрола на температурата на поврат на генераторите на цврсто гориво.

 

Технички податоци

Поврзување: R 1″ (EN 10226-1) M.

Максимален работен притисок: 10 bar.

Среден температурен опсег: 5–100 °C. Поставување: 60 °C.

Максимален процент на гликол: 50 %. средно: вода, раствори на гликол. DN:

DN 25 (тело). Kv: 9 m³/h.