Цевка Pex 16 x 2 со гибливо црвено

Цевка Pex 16 x 2 со гибливо црвено

Опис
Цевките Como-pex се произведени во бела и црна боја од вкрстен полиетилен и се произведуваат во димензии од Ø12mm-Ø32mm. Се испорачуваат во котури од 50 метри. Работниот век на цевката е 50 години на температури до 95C и при работен притисок од 6-10 бари. Температурните удари од 110C при притисок од 4bar нема да предизвикаат структурна промена на цевката, која по ударот ќе се врати во првобитната состојба. Цевките Como-pex се произведуваат со и без кислородна бариера според европскиот стандард EN 12318 и германскиот DIN 16892/16893.

68ден

Опис

Цевка Pex 16 x 2 со гибливо црвено

Опис
Цевките Como-pex се произведени во бела и црна боја од вкрстен полиетилен и се произведуваат во димензии од Ø12mm-Ø32mm. Се испорачуваат во котури од 50 метри. Работниот век на цевката е 50 години на температури до 95C и при работен притисок од 6-10 бари. Температурните удари од 110C при притисок од 4bar нема да предизвикаат структурна промена на цевката, која по ударот ќе се врати во првобитната состојба. Цевките Como-pex се произведуваат со и без кислородна бариера според европскиот стандард EN 12318 и германскиот DIN 16892/16893.