Изолација за подно такер EPS 100 30mm

Плочите се користат како топлинска, звучна и противвлажна изолација за подно греење на вода во станбени и јавни згради.

 

Плочите  се особено погодни како основа за подно греење направени со употреба на грејни цевки кои бараат силно закотвување во изолацијата (на пр. PEX цевки).

 

  • Изолационите плочи на пакетот  беа дизајнирани да ја подобрат удобноста при транспортот и складирањето на плочите, како и да ја подобрат естетската вредност на производот.
  • Изработени се од EPS полистиренски ленти со хетерогена ширина, благодарение на што, по преклопувањето, таблата има облик на коцка.
  • Плочите се спакувани во PE фолија заштитувајќи од оштетување при транспорт и складирање.
  • Димензии на табла: 10m x 1m x 20 ÷ 35mm
  • Горенаведениот систем за пакување е достапен за сите видови полистирен (EPS 100, EPS 200, EPS T 040, EPS T 045) во опсегот на дебелина: 20 – 35 mm.

363ден

Опис

Плочите се користат како топлинска, звучна и противвлажна изолација за подно греење на вода во станбени и јавни згради.

 

Плочите  се особено погодни како основа за подно греење направени со употреба на грејни цевки кои бараат силно закотвување во изолацијата (на пр. PEX цевки).

 

  • Изолационите плочи на пакетот  беа дизајнирани да ја подобрат удобноста при транспортот и складирањето на плочите, како и да ја подобрат естетската вредност на производот.
  • Изработени се од EPS полистиренски ленти со хетерогена ширина, благодарение на што, по преклопувањето, таблата има облик на коцка.
  • Плочите се спакувани во PE фолија заштитувајќи од оштетување при транспорт и складирање.
  • Димензии на табла: 10m x 1m x 20 ÷ 35mm
  • Горенаведениот систем за пакување е достапен за сите видови полистирен (EPS 100, EPS 200, EPS T 040, EPS T 045) во опсегот на дебелина: 20 – 35 mm.