Калај за меко лемење 3 мм 250 грама Виега

Меко лемење
дебелина на жица 3 mm

за следните компоненти или употреби: инсталација за ладна вода, инсталација за топла вода, инсталација за греење
S-​Sn 97 Cu 3

1,300ден

Опис

Меко лемење
дебелина на жица 3 mm

за следните компоненти или употреби: инсталација за ладна вода, инсталација за топла вода, инсталација за греење
S-​Sn 97 Cu 3