Котел шпорет Алфа Терм 27

Опис
Мултифункционалниот шпорет на цврсто гориво за греење е одлично решение за економичен систем за греење во поголемите станбени единици со можност за подготовка на храна на традиционален начин. Со вградување дополнителни компоненти се постигнува максимална безбедност при работа.

Технички карактеристики

 • Моќност 27 kW
 • Димензии (Ш x Д x В) 900 x 600 x 850 mm
 • Димензии на рерната (Ш x Д x В) 330 x 440 x 260 mm
 • Димензии на ложиштето (Д x Ш x В) 413 x 315 x 466 mm
 • Дијаметарот на екстензијата за чад е 150 mm
 • Грејна моќност со зрачење 7 kW
 • Испорачаната топлинска моќност во водата е 20 kW
 • Количината на вода во бојлерот е 25 l
 • Зафатнина на греење 270 – 450 м3
 • Минимална површина за греење 104 м2
 • Максимална грејна површина 173 м2
 • Тежина нето/бруто 195/219 kg
 • Стапка на искористеност 77%
 • Класа на енергетска ефикасност А
 • Двојно застаклување Да

Стандарди: 12815

Предности

Шпорет изработен од лиени и лимени делови кои се заштитени со боја, лак и емајл отпорни на високи температури.
Котел изработен од специјален котелски лист.
Поврзување со оџакот: од страна и одозгора.
Можност за избор на „лев“ или „десен“ шпорет.
Готвење на целата површина на челичната плоча.
Специјален клуч за отворање на вратата на комората за согорување во случај на прегревање на комората за согорување.
Дополнителна сигурност обезбедува термостат – го мери нивото на температурата на водата во котелот и манометар – го мери нивото на притисокот на водата во бојлерот.
Со прилагодување на примарниот довод на воздух во комората за согорување, со посебен регулатор, автоматски се прилагодува температурата на водата во котелот, а со тоа и моменталната моќност на котелот.
Со прилагодување на секундарниот довод на воздух со помош на специјален регулатор, се обезбедува поефикасно согорување.
Согорувањето на неизгорените материи се прилагодува со терциерниот регулатор за довод на воздух; се активира во случај на користење на јаглен како гориво.
Двојно стакло на вратата на рерната со вграден термометар.
Двете положби на лиената решетка во ложиштето овозможуваат прилагодување на работата на шпоретот на постудено и потопло време.
Лесно подвижна фиока за гориво во долниот дел на шпоретот.
Специјален отвор за чистење на внатрешноста на шпоретот.
Можност за отстранување на капакот и темелно чистење.

77,890ден

Опис

Опис
Мултифункционалниот шпорет на цврсто гориво за греење е одлично решение за економичен систем за греење во поголемите станбени единици со можност за подготовка на храна на традиционален начин. Со вградување дополнителни компоненти се постигнува максимална безбедност при работа.

Технички карактеристики

 • Моќност 27 kW
 • Димензии (Ш x Д x В) 900 x 600 x 850 mm
 • Димензии на рерната (Ш x Д x В) 330 x 440 x 260 mm
 • Димензии на ложиштето (Д x Ш x В) 413 x 315 x 466 mm
 • Дијаметарот на екстензијата за чад е 150 mm
 • Грејна моќност со зрачење 7 kW
 • Испорачаната топлинска моќност во водата е 20 kW
 • Количината на вода во бојлерот е 25 l
 • Зафатнина на греење 270 – 450 м3
 • Минимална површина за греење 104 м2
 • Максимална грејна површина 173 м2
 • Тежина нето/бруто 195/219 kg
 • Стапка на искористеност 77%
 • Класа на енергетска ефикасност А
 • Двојно застаклување Да

Стандарди: 12815

Предности

Шпорет изработен од лиени и лимени делови кои се заштитени со боја, лак и емајл отпорни на високи температури.
Котел изработен од специјален котелски лист.
Поврзување со оџакот: од страна и одозгора.
Можност за избор на „лев“ или „десен“ шпорет.
Готвење на целата површина на челичната плоча.
Специјален клуч за отворање на вратата на комората за согорување во случај на прегревање на комората за согорување.
Дополнителна сигурност обезбедува термостат – го мери нивото на температурата на водата во котелот и манометар – го мери нивото на притисокот на водата во бојлерот.
Со прилагодување на примарниот довод на воздух во комората за согорување, со посебен регулатор, автоматски се прилагодува температурата на водата во котелот, а со тоа и моменталната моќност на котелот.
Со прилагодување на секундарниот довод на воздух со помош на специјален регулатор, се обезбедува поефикасно согорување.
Согорувањето на неизгорените материи се прилагодува со терциерниот регулатор за довод на воздух; се активира во случај на користење на јаглен како гориво.
Двојно стакло на вратата на рерната со вграден термометар.
Двете положби на лиената решетка во ложиштето овозможуваат прилагодување на работата на шпоретот на постудено и потопло време.
Лесно подвижна фиока за гориво во долниот дел на шпоретот.
Специјален отвор за чистење на внатрешноста на шпоретот.
Можност за отстранување на капакот и темелно чистење.