Пумпа за зголемување на притисокот Wilo-Issar-boost-5-3

Повеќестепени, самовшмукувачки автоматски пумпи за зголемување на притисокот во хоризонтална изведба за домашни примени. Наменето за примена во водоснабдување (одобрение за вода за пиење според ACS и WRAS), за наводнување како и користење на дождовница.

Едноставна инсталација на Plug & Pump-систем за зголемување на притисокот во компактна изведба. Лесна примена благодарение на дисплеј за едноставно нагодување и надгледување. Тивка работа благодарение на варијабилен број на вртежи.

Системот за зголемување на притисокот е опремен со фреквентен конвертор за континуирано регулирање на број на вртежи. Така е возможна работа со постојан притисок и на тој начин се постигнува значително намалена потрошувачка на струја. Зададениот притисок може да се нагодува до 5,5 bar.

линк кон производот

Шифра на производ:   4243583 Категории: , ,

46,526ден

Опис

Повеќестепени, самовшмукувачки автоматски пумпи за зголемување на притисокот во хоризонтална изведба за домашни примени. Наменето за примена во водоснабдување (одобрение за вода за пиење според ACS и WRAS), за наводнување како и користење на дождовница.

Едноставна инсталација на Plug & Pump-систем за зголемување на притисокот во компактна изведба. Лесна примена благодарение на дисплеј за едноставно нагодување и надгледување. Тивка работа благодарение на варијабилен број на вртежи.

Системот за зголемување на притисокот е опремен со фреквентен конвертор за континуирано регулирање на број на вртежи. Така е возможна работа со постојан притисок и на тој начин се постигнува значително намалена потрошувачка на струја. Зададениот притисок може да се нагодува до 5,5 bar.

линк кон производот