Разделник со вентили 1″ – 1/2 2 излези ТДМ

Разделник со вентили 1″ – 1/2 2 излези ТДМ

776ден

Опис

Разделник со вентили 1″ – 1/2 2 излези ТДМ