Разделник со вентили 3/4 – 1/2 5 излези ТДМ

1,540ден