Топловоден котел на цврсто гориво дрва Мегал МВС 35

Универзален стандарден котел Тип МВС e наменет за загревање со среднокалоричен јаглен со гранули поголеми од 30 mm и со други цврсти горива, пелети, како и течни и цврсти горива.
Предности на универзален стандарден котел:
Согорувањето на цврстото гориво започнува на широката решетка, гори од дното па нагоре, а несогорените гасови се палат од секундарниот воздух, што го прави погоден за согорување горива со долг пламен.Обликот на ложиштето е погоден и за согорување на течни и гасовити горива со што овој котел добива универзалност во експлоатацијата како негова основна карактеристика.Соодносот на мали димензии при голема моќност, брз температурен одговор на котелот, произведен од најквалитетни челични лимови и добра топлинска изолација се уште една причина за користење на овој котел


65,792ден

Опис

Универзален стандарден котел Тип МВС e наменет за загревање со среднокалоричен јаглен со гранули поголеми од 30 mm и со други цврсти горива, пелети, како и течни и цврсти горива.
Предности на универзален стандарден котел:
Согорувањето на цврстото гориво започнува на широката решетка, гори од дното па нагоре, а несогорените гасови се палат од секундарниот воздух, што го прави погоден за согорување горива со долг пламен.Обликот на ложиштето е погоден и за согорување на течни и гасовити горива со што овој котел добива универзалност во експлоатацијата како негова основна карактеристика.Соодносот на мали димензии при голема моќност, брз температурен одговор на котелот, произведен од најквалитетни челични лимови и добра топлинска изолација се уште една причина за користење на овој котел