Пумпна група со термички вентил за мешае без пумпа 25-45C 863