Изолациона трака за ѕид 8mmx150mmx25mb

Самолепливата рабна лента е достапна и со преклопување и засеци, како и со само засеци.
Однадвор, на лентата се нанесува леплива лента со ширина од 3 cm, покриена со слој од силиконизирана хартија.
Целта на лепливиот слој е да го олесни поставувањето на рабната лента при изградба на пловечки подови.

цената е за 1 метар (котурот е 50 метри)

29ден

Опис

Самолепливата рабна лента е достапна и со преклопување и засеци, како и со само засеци.
Однадвор, на лентата се нанесува леплива лента со ширина од 3 cm, покриена со слој од силиконизирана хартија.
Целта на лепливиот слој е да го олесни поставувањето на рабната лента при изградба на пловечки подови.

цената е за 1 метар (котурот е 50 метри)