Манометар, долна врска, 0-6 bar – 1/2″

Опис

Усогласеност со регулативата INAIL (екс ISPESL).
Дијаметар mm.50.
Големина на врската: 1/2”.
Размер: 0-6 бари.
Конусен навој ISO 7/1 R (еквивалент на DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1).

440ден

Опис

Опис

Усогласеност со регулативата INAIL (екс ISPESL).
Дијаметар mm.50.
Големина на врската: 1/2”.
Размер: 0-6 бари.
Конусен навој ISO 7/1 R (еквивалент на DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1).