Сигурносен вентил за бојлер 3/4 8 bar Калефи

531

Сигурносен Вентил

Опис:

Сигурносен Вентил
За употреба во домашни водни инсталации.
Женски приклучок.
Притисок на отварање: 20%.
Притисок на затварање: 20%.
Медиум: Вода.
Температурен интервал: 5÷95°C.
Фабрички Подесен:  8  [bar].

1,080ден

Опис

531

Сигурносен Вентил

Опис:

Сигурносен Вентил
За употреба во домашни водни инсталации.
Женски приклучок.
Притисок на отварање: 20%.
Притисок на затварање: 20%.
Медиум: Вода.
Температурен интервал: 5÷95°C.
Фабрички Подесен:  8  [bar].