Алуминска фолија за подно

Алуминска фолија е дизајнирана да ги заштити полистиренските плочи од пенетрација на влагата содржана во бетонската маса, како и самата бетонска маса, за време на извршувањето на естрихот. Дополнително, фолијата ги поддржува полистиренските плочи со цел правилно да ги прицврсти клиповите за монтирање на цевките за подно греење.

 

Алуминската фолија за подно греење е ламинат од метализиран полиетилен и полипропиленска фолија со вкупна дебелина од 0,13 mm.
На горната страна на фолијата има отпечаток во форма на непрекинати линии кои формираат странична решетка од 10 cm, и прекинати линии што формираат странична решетка од 5 cm, што го олеснува правилното распоредување на грејните цевки на неа.
Ширина на филмот – 105 cm ± 2%
Дебелина – 0,13 mm ± 10%
Фолијата се испорачува во форма на лента долга 50 m

52ден

Опис

Алуминска фолија е дизајнирана да ги заштити полистиренските плочи од пенетрација на влагата содржана во бетонската маса, како и самата бетонска маса, за време на извршувањето на естрихот. Дополнително, фолијата ги поддржува полистиренските плочи со цел правилно да ги прицврсти клиповите за монтирање на цевките за подно греење.

 

Алуминската фолија за подно греење е ламинат од метализиран полиетилен и полипропиленска фолија со вкупна дебелина од 0,13 mm.
На горната страна на фолијата има отпечаток во форма на непрекинати линии кои формираат странична решетка од 10 cm, и прекинати линии што формираат странична решетка од 5 cm, што го олеснува правилното распоредување на грејните цевки на неа.
Ширина на филмот – 105 cm ± 2%
Дебелина – 0,13 mm ± 10%
Фолијата се испорачува во форма на лента долга 50 m