Муниција за такер Клипови

Клипови за  поставување  цевки за подно греење се изработени од полипропилен во црна боја. Клипови се произведуваат во пакувања од 30 клипови .

Димензии на клипот:

Должина: 30 mm

Дебелина: макс. 9,1 мм

Ширина: 35 мм

Максимален дијаметар на цевката: 17 mm

Вредноста на силата на откинување на штипките од изолационата плоча – по должина: 149,70 N

Вредноста на силата за откинување на штипките од изолационата плоча – преку: 142,50 N

цената е за пакување од 600 комада

830ден

Опис

Клипови за  поставување  цевки за подно греење се изработени од полипропилен во црна боја. Клипови се произведуваат во пакувања од 30 клипови .

Димензии на клипот:

Должина: 30 mm

Дебелина: макс. 9,1 мм

Ширина: 35 мм

Максимален дијаметар на цевката: 17 mm

Вредноста на силата на откинување на штипките од изолационата плоча – по должина: 149,70 N

Вредноста на силата за откинување на штипките од изолационата плоча – преку: 142,50 N

цената е за пакување од 600 комада