Термостатска глава со адапатер Caleffi

Термостаткса глава за радијаторски вентили.
Со вграден течен сензор .
За вентили серија 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225,226 i 227.
Скала  ❄ до 5 која одговара на температурен распон  од 7 °C do 28 °C.
-со адаптер

Шифра на производ:   200000 Категории: , ,

927ден

Опис

Термостаткса глава за радијаторски вентили.
Со вграден течен сензор .
За вентили серија 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225,226 i 227.
Скала  ❄ до 5 која одговара на температурен распон  од 7 °C do 28 °C.
-со адаптер