Пумпа за отпадна вода Wilo HiDrainlift 3-24

Пумпа за отпадна вода HiDrainlift 3-24

Многу компактна, тивка, автоматска постројка за одведување нечиста вода, според EN 12050-2 за монтажа под туш или во долните елементи, со сите потребни уреди за прекинување и управување.

Составни делови на системот:

  • Доверлива потопна пумпа
  • Вграден неповратен вентил
  • Филтер со активен јаглен
  • Осигурување од прелевање
  • Флексибилни приклучоци за цевка

До две можности за приклучување за одведување вода од лавабо, туш или биде.

При градежна изведба придржувајте се кон локалните стандарди и директиви (на пр. во германија DIN 1986).

Изборно е достапен аларм зависен од мрежата.

линк кон пумпата

Шифра на производ:   4191678 Категории: ,

24,136ден

Опис

Пумпа за отпадна вода HiDrainlift 3-24

Многу компактна, тивка, автоматска постројка за одведување нечиста вода, според EN 12050-2 за монтажа под туш или во долните елементи, со сите потребни уреди за прекинување и управување.

Составни делови на системот:

  • Доверлива потопна пумпа
  • Вграден неповратен вентил
  • Филтер со активен јаглен
  • Осигурување од прелевање
  • Флексибилни приклучоци за цевка

До две можности за приклучување за одведување вода од лавабо, туш или биде.

При градежна изведба придржувајте се кон локалните стандарди и директиви (на пр. во германија DIN 1986).

Изборно е достапен аларм зависен од мрежата.

линк кон пумпата