Пумпа за отпадна вода Wilo HiSewlift 3-35

Пумпа за отпадна вода HiSewlift 3-35

Тивка, автоматска постројка за одведување нечиста вода, подготвена за приклучување, според EN 12050-3, со сите потребни уреди за прекинување и управување.

Составни делови на системот:

  • Доверливи потопни пумпи со алат за сечење
  • Вграден неповратен вентил
  • Филтер со активен јаглен
  • Осигурување од прелевање
  • Флексибилни приклучоци за цевка

Приклучок за стоечко WC и до три дополнителни можности за приклучување (лавабо, туш, биде).

При градежна изведба придржувајте се кон локалните стандарди и директиви (на пр. во германија DIN 1986).

Изборно е достапен аларм зависен од мрежата.

линк кон производот

Шифра на производ:   4191677 Категории: ,

29,369ден

Опис

Пумпа за отпадна вода HiSewlift 3-35

Тивка, автоматска постројка за одведување нечиста вода, подготвена за приклучување, според EN 12050-3, со сите потребни уреди за прекинување и управување.

Составни делови на системот:

  • Доверливи потопни пумпи со алат за сечење
  • Вграден неповратен вентил
  • Филтер со активен јаглен
  • Осигурување од прелевање
  • Флексибилни приклучоци за цевка

Приклучок за стоечко WC и до три дополнителни можности за приклучување (лавабо, туш, биде).

При градежна изведба придржувајте се кон локалните стандарди и директиви (на пр. во германија DIN 1986).

Изборно е достапен аларм зависен од мрежата.

линк кон производот