Топловоден котел на цврсто гориво дрва трајножаречи Мегал МТР 32

Долгогодишното искуство и соработка со потрошувачот, врз основа на европските регулативи за заштита на животната средина и стандардот EN 303-5, доведе до
изградба и производство на воден котел од типот ТКМ. Наменет е за согорување средно калоричен јаглен со гранулација поголема од 30 mm, дрво,
со пелети и други цврсти горива, како и со течно и гасовито гориво.
Основните квалитети на трајножаречиот котел ТКМ се:
– потполно и целосно согорување, што се рефлектира со висок степен на искористеност на котелот и минималната емисија на штетни гасови.
– Долго време на горење со едно полнење, при целосно оптоварување повеќе од 7 часа и повеќе од 12 часа при половина оптоварување
– ложење низ голема специјална врата
– Нов регулатор, кој овозможува добра регулација и при намалено оптоварување,
– Едноставно решетање на ложиште за време на работата.
– враќање на загреаната вода и со тоа намалување на ниско температурната корозија.
Покрај високото ниво на искористеност на енергијата на горивото, котелот од типот ТКМ има и конструктивни карактеристики кои гарантираат врвен квалитет и
долг животен век на котелот.

77,682ден

Опис

Долгогодишното искуство и соработка со потрошувачот, врз основа на европските регулативи за заштита на животната средина и стандардот EN 303-5, доведе до
изградба и производство на воден котел од типот ТКМ. Наменет е за согорување средно калоричен јаглен со гранулација поголема од 30 mm, дрво,
со пелети и други цврсти горива, како и со течно и гасовито гориво.
Основните квалитети на трајножаречиот котел ТКМ се:
– потполно и целосно согорување, што се рефлектира со висок степен на искористеност на котелот и минималната емисија на штетни гасови.
– Долго време на горење со едно полнење, при целосно оптоварување повеќе од 7 часа и повеќе од 12 часа при половина оптоварување
– ложење низ голема специјална врата
– Нов регулатор, кој овозможува добра регулација и при намалено оптоварување,
– Едноставно решетање на ложиште за време на работата.
– враќање на загреаната вода и со тоа намалување на ниско температурната корозија.
Покрај високото ниво на искористеност на енергијата на горивото, котелот од типот ТКМ има и конструктивни карактеристики кои гарантираат врвен квалитет и
долг животен век на котелот.